Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

Putování Christa Pána po svaté zemi se stručným popisem jejím.

Procházka Tomáš, 1853
Sepsal P. Tomáš Procházka (* 11. 12. 1803 Ivančice, † 8. 6. 1858 Ivančice). Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 4.