Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


14 – Dějiny Katolické církve obecně

Cesta do Francouz a do Špaňhel (Španěl), již vykonal a sepsal Josef Chmelíček. Díl I. až III. Výlet do Solnohradu. Náčrtky cestopisné.

Chmelíček Josef, Soukup Jan, 1873
Díl I. 1869 (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 36.). Díl II. 1872 (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 39.). Díl III. Chmelíček Josef, 1873. Výlet do Solnohradu. Náčrtky cestopisné. Soukup Jan, 1873 (Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 40.).