Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY


01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

Biblické zprávy v různém světle sv. 1. Kniha východu Hebreů z Egypta.

Sedláček Jaroslav V., 1909
Výklady Sedláčkova starozákonního semináře při theologické fakultě c. k. české university v Praze. Vzdělavací knihovna katolická, sv. 47.