Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


16 – Dějiny našeho národa

Moravské národní pohádky, pověsti, obyčeje a pověry. Sv. 1. až 4.

Kulda Beneš Metod, 1894
Sebral a sepsal P. Beneš Method Kulda (* 16. 3. 1820 Ivančice, † 6. 5. 1903 Praha), vychází dodnes, ovšem často jde jen o jakési výběry. Sv. 1.: z okoli Rožnovskáho a Jemnického. Sv. 2.: z okoli Rožnovského (dokončení). Národní pověry a obyčeje v okoli Rožnovskěm na Moravě. Sv. 3.: z okolí Olešnického, Brněnského, Třebíčského, Vyškovskěho a Žďárského. Sv. 4.: z okolí Kamenického.