Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


05 – Mravouka. Zpovědnice.

O souboji – úvahy historické, ethické a právní se zvláštním zřetelem ke hnutí protisoubojovému.

Smolík Václav, 1913
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 60.