Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

O bolesti

Bougaud Louis Èmile, 1903
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 30. Dle 4. vydání francouzského přeložil P. Ant. Melka. 2. vyd. 1916, 3. vyd. 1928, 4. vyd. 1947, 1. slov. vyd. 1946, 2. slov. vyd. 1949.