Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Víra katolická dokázaná a obhájená slovy a důvody nepřátel.

Bottau Giacomo, 1903
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 28. Sestavil Jakub Bottau; ve výběru z vlaštiny (Il cattolicismo dimostrato e difeso con le sole parole e ragioni de' suoi nemici, 2. vyd. 1879) podává P. ThDr. Mergl Josef O. Melit.