Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

Úvod do Písma sv. Nového zákona. Díl II. Část I. O dějepisných knihách Nového Zákona.

Sýkora Jan Ladislav, 1907
Dědictví Sv. Prokopa, sv. 47. Žádná další část dílu II. neexistuje.