Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY


11 – Sociologie a charita

Stávky – několik úvah z bojiště práce s kapitálem.

Vrba Rudolf, 1900
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 17 (na obálce je chybou tisku uvedeno 16).