Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Mimo Církev není spásy – studie o nesnášelivosti církve

Nicolas Auguste, 1899
Vzdělávací knihovna katolická, sv. 14. Vyňato ze spisu Filosofické studie o křesťanství. Dle sedmého vydání francouzského Études philosophiques sur le christianisme, Nicolas Auguste (* 1807, † 1888), 1855 (jen ve Francii vyšlo r. 1885 26. vyd.), přeložil P. Kameš Vojtěch (* 12. 8. 1863 Senožaty, † 13. 9. 1903 Ledec nad Sázavou).