Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


02 – Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině

Nehomérovský slovník řeckočeský

Lepař František, 1892
02030403N: studijní text – slavný slovník – použitelný ke čtení Septuaginty. Slovník je kvůli rozsahu v pěti částech: Část 1, A – geómetria; Část 2, geómetrikos – Etearchos; Část 3, eteios – méleos; Část 4, Mélés – próteion; Část 5, Prótesileós – ópsai.