Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

Dějiny Dědictví sv. Cyrila a Metoděje v Brně (1850 – 1930) s kompletní bibliografií až do r. 1946

Masák Emanuel, 1948
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 100 (vyd. 1932). V Knihovně Libri nostri je zveřejněno všech 110 svazků Dědictví sv. Cyrila a Metoděje (ještě chystáme informace o ukončení činnosti Dědictví). Kompletní bibliografie je vřazena za knihou.