Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


14 – Dějiny Katolické církve obecně

Z vlasti Buddhovy. Obrázky z katolických misií a ze života ve Východní Indii

Kubes Augustin, Zaleskis Vladislovas Mykolas, 1906
Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 93.