Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Z duchovního života. Poznámky a praktické pokyny.

Stork Alois, 1934
Vyšlo celkem čtyřikrát (1925, 1926, 1934 a 1947) a dvakrát na Slovensku (1934 a 1936), a vždy bylo pro velký zájem a kvalitu úplně rozebráno. Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 999.