Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Pravidlo křesťanského života

Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1905
Děkujeme milé čtenářce T. Knihovny Libri nostri za tip na tuto výtečnou knihu. Regolamento di vita d'un cristiano in compendio, 1754.