Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


13 – Hagiografie

Církevní rok. Kniha naučná pro každý stav i věk, obsahující na každý den několik životopisů světcův a světic Páně a všecky slavnosti, neděle, svátky i výroční památky církevní dle kalendáře Českého. Díl 1. až 6.

Kulda Beneš Metod, 1881
Po dvou měsících – díl 1. je prosinec a leden, díl 2. únor a březen, díl 3. duben a květen, díl 4. červen a červenec, díl 5. srpen a září, díl 6. je říjen a listopad. Prozatímně převzato z Krameria, připraveno pro OCR.