Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


03 – Obrana víry a katolická věrouka

Buddhismus a křesťanství

Čihák Josef, 1914
Toto pojednání uveřejnila 27. výroční zpráva c. k. státního gymnasia v Praze v Žitné ulici za školní rok 1913 – 1914 na str. 3 – 17. Autorem studie je kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, apoštolský protonotář Msgre. mimoř. prof. ThDr. PhDr. Josef Čihák (* 11. 9. 1880 Obděnice, † 18. 2. 1960 Leopoldov): 18. 7. 1950 zatčen a v tzv. procesu s pomocníky biskupů (Zela a spol.), konaným 27. 11. 1950 až 2. 12. 1950, odsouzen za velezradu a vyzvědačství k desetiletému trest odnětí svobody a vedlejším trestům. Zbytek života strávil ve věznicích na Pankráci, ve Valdicích a nakonec v Leopoldově, kde umírá.