Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


16 – Dějiny našeho národa

Rodinný statut dynastie Habsbursko-Lotrinské

Kalousek Vratislav, 1923
Uveřejnil Sborník věd právních a státních, roč. 23, č. 2, str. 117 – 142.