Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


13 – Hagiografie

Svatý Jan z Boha, zakladatel řádu "Milosrdných bratří" a patron nemocných

Konečný Filip Jan(?), 1899
2. vydání má uvedeno: Upravil P. Š., vydal Jan Filip; se stejnými údaji vyšlo r. 1902 4. vyd.