Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

K Bohu – Vůdce duchovního života katolické inteligence

Urban Jan Evangelista, 1936
Vyšla celkem čtyři vyd. plus miniaturní výtah na jednu dvojstranu. Nabízíme vyd. 2., které, na rozdíl od ostatních, jediné jest v úplném znění, nezkráceno.