Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


06 – Asketika

Asketika

Müller Lajos, 1944
Autor uveden jako Ludovít Müller. Jde o sv. 1 autorovy Asketickej knižnice Asketika a mystika. Dar Knihovně Ln, Pán Bůh odplať.