Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


01 – Písmo svaté a jeho výklad dle sv. Tradice, latinsky nebo česky

Dějiny Starého zákona

Kutal Bartoloměj, 1923
Příkladem postupného zdnešňování biblických výkladů může být pojednání o potopě. Do poloviny 19. století se potopa jednoznačně považovala za všeobecnou, ne za částečnou. Musil (viz Od stvoření do potopy) v r. 1905 nabízí sice ještě oba výklady, ale již se naopak jednoznačně přiklání k potopě částečné. Zde Kutal předkládá už jen jeden výklad. Laskavý čtenář může porovnat Zillmerův politicky nekorektní Darwinův omyl (2008) v pododdělení 1109: Odpor k pověrám, který jde proti dnešku zpět k tradičnímu výkladu.