Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


20 – Encyklopedie, periodika, almanachy, kalendáře a Čtenářský koutek

Patristická encyklopædie aneb Sklad učení katolického.

Řehák Antonín Arnošt, 1859
Díly 1. až 3. mají dohromady 1128 stran. Hodláme přiřadit i Dodatek o 271 stranách se zprávami o autoritách ve spise citovaných.