Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


07 – Pastýřské bohosloví

Oddělení je členěno takto:

0701: Učebnice a příručky pastýřského bohosloví (tzv. pastorální theologie) obecně█0702: Učebnice a příručky jednotlivých oborů█0703: Lidové misie█0704: Apoštolát█