Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


07 – Pastýřské bohosloví

Laický apoštol – praktická příručka k laické výpomoci v duchovní správě

Wiesen Wilhelm, 1930
V Německu ve 3. vyd. vyšlo Das Laienapostolat – ein Leitfaden in Frage und Antwort ještě r. 1936. Přeložily Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie.