Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


12 – Patrologie a patristika

Život svatého otce Antonína, kterýž napsal a mnichům v cizině poslal svatý otec Athanáš, arcibiskup alexandrijský

Athanasios, svatý, 1928
Svatý Atanáš napsal toto své nejznámější dílo v letech 356 až 362.