Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


18 – Archeologie a církevní umění

Oddělení je členěno takto:

1801: Archeologie█1802: Architektura obecně█1803: Architektonické prvky█1804: Knižní umění slovesné█1805: Knižní umění výtvarné█