Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


14 – Dějiny Katolické církve obecně

Leonis XIII Pontificis Maximi Epistolae encyclicae, Constitutiones et Apostolicae litterae

Leo XIII., 1892
Vyšla jen tato publikace s první částí encyklik – uvádíme ji jako doplnění předchozího titulu, kde čtenář nalezne zde chybějící dokumenty.