Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


13 – Hagiografie

Život svatého Aloisia Gonzagy

Koudelka Josef Maria, Cepari Virgilio, 1891
Dědictví sv. Cyrila a Metoděje, sv. 58. Vypravuje dle P. Virgila Cepariho, italského jesuity (Řím, * 1564 † 1631), Vita del beato Luigi Gonzaga della Compagnia di Gesù, a jiných nejnovějších spisů pozdější biskup Josef Koudelka.