Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


12 – Patrologie a patristika

Augustin. Patero postních řečí ...

Janků František Xaver, 1882
... které činil P. František Xaver Janku. Přes dřívější ohromnou inflaci knih se zápisy nejrůznějších kázání lze nalézt i dosti věcných; tak i tato je přínosem pro toto oddělení.