Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


15 – Dějiny Katolické církve v Českých zemích

1507: Český protestantismus 20. století

Pozn.: Tzv. Církev československá husitská, do r. 1971 zvaná Církev československá, je řazena do tohoto pododdělení a ne do pododdělení 1505: Boj s husitismem, neboť s husitismem nemá nic společného – jde jen o "nálepku".