Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


05 – Mravouka. Zpovědnice.

Katolická mravouka pro vyšší třídy škol středních

Šimek Josef, 1913
Katolická mravouka byla po tisíciletí stále stejná, proto také Prefekt Josef Šimek je uveden jen jako upravovatel – pro chápání středoškoláků. Srovnejme s dnešním stavem, kdy morální teologové se předhánějí v objevech a kdy mládež se spíe než obecnými zásadami, vždyť je ani nezná, řídí spíše tím, jako to kdo tzv. cítí.