Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


Základní informace a důležitá upozornění

1. Cíl a obsah knihovny:

Knihovna je určena všem, kdo nejsou zaslepeni moderním pokrokem (podle hesla: co je nové, to je dobré). Skladuje ve 20 odděleních množství hodnotných knih, které jsou většinou obtížně dostupné a které jsou postupně doplňovány.

Knihy digitalizujeme barevně s rozlišením 300dpi, ale vzhledem k velkému objemu dat je v tomto rozlišení nezveřejňujeme – na vyžádání je poskytneme zdarma každému, kdo má vážný zájem tu kterou knihu vydat tiskem, a také tomu, kdo knihu nebo její část chce převést programem OCR (a příp. následnou korekturou) do textového tvaru pro textové hledání a zpracování. V tomto případě budeme ovšem rádi, když zájemce svůj výsledek knihovně poskytne.

Jiným typem knih v knihovně jsou knihy přejaté odjinud. Ty jsou dvojího druhu; v textovém tvaru nebo ne.

V knihovně je u některých knih doložka "rychlý náhled". Uživatel knihovny musí být pro aplikaci této možnosti vybaven programem Adobe Flash. Po otevření rychlého náhledu si může každý zvolit způsob prohlížení (jednotlivá stránka nebo dvojstránka / obracení listů dvou stránek vedle sebe). Pokud prohlíží knihu v textovém tvaru, prohlížeč umožňuje v takové knize textově hledat.

2. Jednotlivé knihy:

a ) Pokud jsou v Knihovně uvedeny jen údaje o knize, ale ne kniha sama, znamená to, že knihu zpracováváme, ale není ještě dokončena.

b) Knihy v oddělení "Nauka o latině, češtině, koiné a klasické hebrejštině": v tomto oddělení jsou k disposici jazykové studijní pomůcky (studium ostatních tzv. biblických jazyků nepovažujeme za důležité) se signaturami. Ke každé signatuře by mělo být přidáno K nebo N podle toho, zda jde o katolické dílo, autorem je (katolický) kněz příp. dílo je církevně schváleno, nebo o dílo jiné.

c) Označení knih může leccos napovědět:

3. Jak nám můžete pomoci:

a) Překladem latinských textů.

Jazykem církve je latina, avšak jazykem našeho národa je čeština; ne všichni patří do církve, ale jak to dnes vypadá v samotném životě církve? Kdo tam umí latinsky? Dokonce většina mladých kněží latinu prakticky nezná, byť se ji trochu učili. Je mnoho např. středověkých textů, často zásadní důležitosti i pro dnešek, textů prvořadé kvality, které dosud nikdy ani nebyly přeloženy do češtiny. Dříve to nebylo potřeba, latinu znali všichni vzdělanci. Někdy to připadá, že před těmito texty se strká hlava do písku a žije se ne v realitě, ale v ilusích. Jak to asi dopadne? Těmito texty jsou nejen knihy, mnohé jsou již v Knihovně, ale i obrovské množství např. papežských dokumentů, které i celá staletí čekají na český překlad. Proto sestavujeme dva týmy: překladatelský a recensní. A to z toho důvodu, že překládat se může pokusit i ten, kdo s překlady nemá dosud velkých zkušeností, např. studenti latiny. Recensent buď překlad doporučí, nebo uvede své výhrady, popř. doporučení, které obdrží překladatel a text opraví. To umožní překladatelům zlepšovat i své znalosti. Konečnou versi následně (spíše po formální stránce) zpracuje redakce. Předpokládáme, že tyto práce budou prováděny dobrovolně, ze zájmu o věc a o latinu, a že se překladatel zřekne autorských práv, pokud jde o uveřejnění v Knihovně Libri nostri; pro jiná uveřejnění ovšem může autorská práva vyžadovat. Podle Vašich možností a Vašeho zájmu proto prosíme o laskavé nabídky pomoci v některém z obou týmů.

b) Drobnou, třeba i nárazovou pomocí, jako např.

4. Jak se můžete na Knihovnu obrátit:

Pro první kontakt použijte tento formulář nebo e-mail librinostri@seznam.cz. Děkujeme. Libri nostri.

E-mail: