Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


Poslední přírůstky do Knihovny

Sbornik zadač moskovskich matematičeskich olimpiad. Posobije dlja vneklassnoj raboty po matematike. (Sbírka úloh moskevských matematických olympiád.), Leman A. A., Boltjanskij Vladimir Grigor’jevič, 1965

Jako memento thomistickým filosofům a učitelům thomistické filosofie – počet úloh v této publikaci a jenom těch v Theologické Sumě je srovnatelný, počet žáků a studentů a výsledky jejich výuky se srovnat nedají – tak jsou na straně filosofie ubohé. Také jako ukázka úrovně ruského školství.

Ve škole Kristově. Logika, psychologie a technika duchovních cvičení sv. Ignáce. Rukověť pro exercitátory, informace o duchu ignaciánských exercicií, upravená pro inteligenci a pro klerus., Kubeš Konrád Maria, 1941

Exerciční knihovna, sv. 1.

Věrná Roza aneb Vítězství katolického náboženství., Janalík Vincenc, 1890

Poprvé vyšlo 1848 v Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 22. Dále roku 1856, 1858, 1872 a 1890 (přinášíme toto vyd., neboť jen ono je psáno latinkou). Připojujeme recensi z ČKD 1872, č. 3, str. 239n.

Sbírka homiletických příkladů s připojeným návodem jejich praktického užití na kazatelně i při spolkových promluvách. 1. díl. Víra, základ nadpřirozeného života v Kristu. 1 – 3. část., Kubeš Konrád Maria, 1948

Další díly ani části nevyšly.

Logos. Časopis pro homiletiku a katechetiku. Všechna čísla., Zima Václav, Stříž Antonín Ludvík aj. red., 1949

Vycházelo v letech 1946 (pětkrát), 1947 a 1948 (po 10 číslech) a 1949 (dvě dvojčísla). I zde by bylo přínosné zpracovat bibliografii autorů a článků. Zmíněno zde ve stati Bohuslav Rupp. Nakladatelství katolické věrouky, homiletiky, katechetiky a klasické beletrie v Praze. Zach Aleš, 2018 v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury.

Officium parvum Beatae Mariae Virginis. Malé hodinky nejblahoslavenější Panny Marie., Hejčl Jan, 1926

Mše svatá pro mládež, Hronek Josef, 1933

30 obrazy provází Filip Schumacher. Naposledy vyšlo jako 3. vyd. r. 1947.

Přípravy k biblickým katechesím v 1., 2. a 3. třídě s kresebnými náčrty, Pokorný Ladislav, 1947

Víckrát nevyšlo.

Knížečka o odpustcích, pateronásobném škapulíři a svatém růženci, Strom Josef, 1913

Jediné vyd.

Kresebné náčrty při vyučování náboženství. Pracovní kniha pro žactvo národních škol na nižším stupni., Hronek Josef, 1937

Jediné vyd.

Kresby ke katechismu. Pokusný náčrtník pro katechety., Tomášek František, Jan Jan, 1939

2. zcela přeprac. vyd. Vzhledem k tomu, že je nemáme, vkládáme sem 1. vyd. z r. 1936.

Katechese pro 1. a 2. třídu obecných škol a spojený 1. a 2. škol. rok s první přípravou na sv. zpověď a sv. přijímání. Část 1 Starý Zákon a 2 Nový zákon., Resl Josef, 1948

(název pokračuje:) Výklad a doprovod Hronkovy "Cesty k Bohu" a Kubíčkovy "Prvouky". Část 1 vyšla r. 1947 jako Knihovna Logos, sv. 5, a část 2 r. 1948 jako Knihovna Logos, sv. 6. Připojujeme ještě společné 1. vyd. s podnázvem "pro 2., 3. a 4. školní rok a zvláště pro školy málotřídní" z r. 1941.

Bohuslav Rupp. Nakladatelství katolické věrouky, homiletiky, katechetiky a klasické beletrie v Praze., Zach Aleš, 2018

Pod ochranou sv. Michala archanděla. Jubilejní tisková akce českých katolíků při 25letém jubileu trvání Českoslovanské akciové tiskárny v Praze, Stašek Bohumil, 1937

Svatý Filip Neri, apoštol mládeže a reformátor Říma, Braito Silvestr Maria Josef, 1937

Dominikánská edice Krystal, sv. 29.