Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


Poslední přírůstky do Knihovny

Chodské pohádky a povídky, Baar Jindřich Šimon, 1940

2. vyd. Pozn.: Za povšimnutí snad stojí obliba, v níž prostí lidé měli císaře Josefa II., který však z hlediska obecného dobra napáchal mnoho škod (jak se lze přesvědčit z výkladů historiků i v naší knihovně).

1. Chodské bajky. Podle životních názorů chodského lidu. 2. Nové chodské bajky (podle životních názorů a starých mravů chodských). 3. Třetí kniha chodských bajek podle názorů a mravů chodských. 4. Jiskry z popela. Čtvrtá kniha chodských bajek., Hruška Jan František, 1935

Díl 2.: 2. přeprac. vyd. (1. vyd. vyšlo r. 1905).

Směska a české písně, Sládek Josef Václav, 1901

Směska – nové starosvětské písničky – vyšla poprvé 1891, zde ve 2. vyd. České písně vyšly poprvé 1892, zde rovněž 2. vyd.

Život dítěte v milosti posvěcující. Pracovní příručka pro dnešní pastoraci dětí., Tomášek František, 1938

Chceš rozuměti mši svaté?, Vicenec Dominik, 1942

Sepjaté ručky v sepjatých rukou. Radostně zbožná cesta matky a dítěte do Božího království., Müller Marga, Laurin Alda, 1933

Orig. Betende Händlein in betender Hand. Ein fröhlich-frommer Weg ins Gottesreich für Mutter und Kind, 1931.

Katechese. Část I. Věř svaté pravdy! Část II. Hleď si milosti Boží! Část III. Katechese k Desateru Božích přikázání. Plň zákon Boží!, Životek Josef, 1937

Sice bez imprimatur (neboť vyšlo jako rukopis), ale P. Josef Resl uvádí, že svoje katechese chtěl napsat jako pokračování Životkových Katechesí pro 1. třídu; jiné Životkovo dílo, Zvěsti o Bohu – obrázková prvouka náboženská, imprimatur má.

Pro vás, rodiče. I. Výchova dítěte v rodině. II. První učení o Bohu v rodině. III. Jak to řekneš své dceři. Výchova k mravní čistotě. IV. Jak to řekneš svému synu. Výchova k mravní čistotě., Tomášek František, 1964

Slova pravdy, Brynych Eduard, Burian Josef, 1905

Moravské národní pohádky, pověsti, obyčeje a pověry. Sv. 1. až 4., Kulda Beneš Metod, 1894

Sebral a sepsal P. Beneš Method Kulda (* 16. 3. 1820 Ivančice, † 6. 5. 1903 Praha), vychází dodnes, ovšem často jde jen o jakési výběry. Sv. 1.: z okoli Rožnovskáho a Jemnického. Sv. 2.: z okoli Rožnovského (dokončení). Národní pověry a obyčeje v okoli Rožnovskěm na Moravě. Sv. 3.: z okolí Olešnického, Brněnského, Třebíčského, Vyškovskěho a Žďárského. Sv. 4.: z okolí Kamenického.

Cesta k pravdě. Základní otázky náboženské., Pecka Dominik, 1940

Dominikánská edice Krystal, sv. 49.

Komentář ke kristologii sv. Tomáše Akvinského, Dacík Reginald Maria, 1949

Život a učenie Ježíša Krista. Rozjímanie na všetky dni celého roku. Sväzok I. a II., Avancini Nicola, 1924

Spolok sv. Vojtecha, sv. 888. Orig. Vita et doctrina Jesu Christi, 1667 – během 70 let vydáno asi třicetkrát. Zajímavostí je, že tuto obsáhlou knihu poslovenčil profesor bohosloví Msgre. ThDr. Jozef Tiso, Eduardem Benešem později popravený.

Příprava na první svatou zpověď. Katechese pro mládež., Oliva Arnošt, 1941

Selské písně a české znělky, Sládek Josef Václav, 1890

1. vyd. vyšlo 1890, téhož roku vyšlo toto 2. rozmnožené vyd.