Knihovna Libri nostri

Katolík by měl být "podoben hospodáři, který vynáší ze své zásoby věci nové i staré." Zatímco věci nové jsou všude v nepřeberném počtu, věci staré málokdo zná. K jejich poznání nabízí své služby Knihovna Libri nostri.


ODDĚLENÍ    VŠECHNY PUBLIKACE    PŘEHLED AUTORŮ    ZÁKLADNÍ INFORMACE   PRO KNIHOVNÍKY přesná citace


Poslední přírůstky do Knihovny

Životem – všechna čísla a kompletní bibliografie, Schikora Rudolf aj. red., 1948

Na začátek umísťujeme Úplný rejstřík sbírky "Životem" roč. I. – X., 1927 – 1935, číslo 1 – 240. Schikora Rudolf(?), 1936, rozšířený o seznam všech následujících sešitků až do r. 1948. Pozn.: V nadpisu tištěného rejstříku je mylný údaj 1927 – 1936 (v roce 1932 vyšly totiž dva ročníky).
Životem 7 (1932, Naše světla) a 9 (1934, Šťastné děti) jsme zařadili do pododdělení 1301: Soustavné přehledy světců.
Adventisté. Schikora Rudolf, Životem 6 (1932), č. 130 (10)
Devítník k Srdci Páně. Alfonso Maria de Liguori, svatý, 1940: 3. vyd. překladu Novena del Cuore di Gesù (1758) v edici Životem 6 (1932; 1937 a 1940), č. 133 (13).
Garcia Moreno, president – katolík. Schikora Rudolf, 1933: Životem 8 (1933), č. 186 (18).
Zapovězený strom. Schikora Rudolf(?), 1947: 2. vydání; Životem 15 (1940; 1947), č. 337 (1).
Životem 1 (1927), č. 1 – 24.
Životem 3 (1929), č. 49 – 72.
Životem 4 (1930), č. 73 – 96.
Životem 5 (1931), č. 97 – 120.
Životem 6 (1932), č. 121 – 144.
Životem 8 (1933), č. 169 – 192.
Životem 12 (1937), č. 265 – 288.
Životem 13 (1938), č. 289 – 312.
Životem 14 (1939), č. 313 – 336.
Životem 15 (1940), č. 337 – 360.
Životem "16" (1941, 1945 – 1948), č. 361 – 377 (kompletní, pokud je č. 377 posledním vydaným).
Zařazení ostatních ročníků připravujeme.

Kde domov můj?, Tyl Josef Kajetán, Škroup František, 1834

Západní velkootrokáři a domácí kolaboranti poničili tuto zem, takže už nikdo neví, jak voda hučívala po lučinách; přesto je to stále česká hymna a bude jí až do nápravy našich lučin.
Zveřejňujeme dvě publikace o dějinách národní hymny:
1. J. K. Tyla Kde domov můj?! S dějinami hymny té a pozdějšími přídavky i překlady (na oslavu padesátileté památky, kdy byl poprvé zpíván). Bačkovský František, Růžička Robert, 1884.
2. Píseň písní národu českého. Šmejkal Jaromír Václav, 1935: Laskavý čtenář promine zde některé zmínky prozrazující tehdejší kult osobnosti Masaryka; k osobě Tylově si uvědomí, že ternto zemřel zaopatřen svatými svátostmi – komu se to dnes poštěstí? Autora publikace Němci umlátili († 27. 12. 1941) v Mauthausenu.

Aurea Bulla Caroli Quarti Imperatoris Romani Zlatá bulla Karla IV. císaře římského, Karel IV. Lucemburk, císař, král, hrabě a markrabě, 1908

1. Quellen und Studien zur Verfassungsgeschichte des Deutschen Reiches in Mittelalter und Neuzeit, Band II., Heft 2, str. 5 – 48. Zeumer Karl, 1908: a) skeny. b) text. 2. Zlatá Bulla, Císaře Karla Čtvrtého, Léta 1356. v Norimberce vyzdvížená. Nyní vedle Latinského a Německého Exempláře s pilností přehlídnutá a zkorigovaná. Karel IV. Lucemburk, císař, král, hrabě a markrabě, 1619. 3. Kratičký separát z knihy Karel IV., státnické dílo. Karel IV. Lucemburk, císař, král, hrabě a markrabě, 2003.

Sborník Historického kroužku – všechna čísla, Kovář Matěj, Stejskal František Xaver, Hronek Josef aj. red., 1893

V Knihovně Libri nostri je zveřejněno všech sedm sešitů a následných 35 kompletních ročníků Sborníku historického kroužku. Bylo by záhodno, pokud by se někdo ujal té práce a sestavil podrobnou bibliografii tohoto cenného komplexu.
Číslování: Sešit 1, 2 (1893) až sešit 7 (1898), ročník 1 (1900) až 35 (1934). Periodicita: 4 čísla ročně (1900 až 1930, 1933 a 1934), 6 čísel ročně (1931 a 1932).
Podnázev: Roč. 1 (1900) Časopis historický. Čtvrtletník. Od roč. 2 (1901) do roč. 6 (1905) Čtvrtletní časopis historický, od roč. 7 (1906) do roč. 25 (1924) Časopis historický. Jinak bez podnázvu.
Redaktor: Sešit 1 a 2 (1893) Zdráhal František V., od sešitu 3 po roč. 15 (1914) PhDr. Kovář Matěj, od roč. 16 (1915) Msgre. prof. ThDr. Stejskal František Xaver, od roč. 26 (1925) prof. ThDr. Hronek Josef, redaktorem roč. 31 (1930) č. 1 byl prof. Novák Antonín a č. 2 až 4 Žundálek František Hanuš. Roč. 32 (1931) Sborníku vedl Brousil Antonín a zbylé ročníky opět Žundálek František Hanuš.
Pozn.: Čtenář snadno nahlédne, že za války měl Sborník více prostředků, než za Masarykovy republiky.

Rodina Bohověrných z Dolan. Aneb Obraz křesťanského obcování v předivných případnostech a strastech života., Rädlinger Johann Michael, 1837

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 5. Připojujeme recensi z ČKD 1837, č. 4, str. 655n. Z něm. Die Familie Traugott von Friedheim, oder die wahren Grundsätze und Früchte der christlichen Erziehung, 1833.

Pane! Zůstaň s námi, neb se připozdívá. Díl první. Díl druhý., Blum Johann Georg, 1840

1. díl vyšel r. 1839, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 8; 2. díl, Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 9.

Útěcha, kterouž nalézá nábožný křesťan ve vysokém stáří – dokončení spisu Pane zůstaň s námi., Blum Johann Georg, 1844

Dědictví sv. Jana Nepomuckého, sv. 16. Roku 1880 vyšlo pod názvem Pane, zůstaň s námi, neb se připozdívá! Modlitební knižka ku povzbuzení křesťanů katolických, jsoucích na sklonku svého života, dni své Bohu věnujících a k hodince smrti se připravujících; pro obojí pohlaví.

Homilie sv. Jana Zlatoústého, Ioannés o Chrýsostomos, svatý, Bělohlávek Václav, 1917

Doplnění stránek 8 až 19 připravujeme.

Pan-Evropa, Coudenhove-Kalergi Richard Nicolaus von, 1926

Kniha předkládá převratné nové ideje způsobující mnohé těžkostí národům Evropy a Severní Ameriky. Tyto těžkosti po dvě desetiletí narůstaly a nyní se už projevily naplno.
Připojujeme článek Richard Coudenhove-Kalergi, Ideologický otec Evropské unie. Beau Albrecht, 2017 – z webu Délský potápěč.
Srov. i text Držitelé ceny hraběte Richarda Mikuláše Coudenhove-Kalergiho. Mock Alois, 2017, v pododdělení 2007: Čtenářský koutek: Výběr z tisku, výber z tlače.

Slavorum litterae theologicae – Conspectus periodicus. Acta Academiae Velehradensis., Tumpach Josef, Podlaha Antonín aj. red., 1948

Sv. 1 – 6 (1905 – 1910) vycházelo jako příloha ČKD, sv. 7 – 19 (1911 – 1948) vydávala Akademie velehradská.

Husitství ve světle pravdy – všechny svazky, Horský Rudolf, Hálek Vlastimil, Suchoradský Antonín, Hubáček František aj. red., 1929

Viz Tisková liga – bibliografie. Horský Rudolf, Hálek Vlastimil, Suchoradský Antonín, Hubáček František aj. red., 1930 v pododdělení 1501: Bibliografie české katolické literatury. Pozn.: V létech 1919 až 1921 nesmělo vycházet v důsledku revolučního teroru.

Sanctissimi domini nostri Leonis Papae XIII allocutiones, epistolae, constitutiones, aliaque acta praecipua. Vol. 1 – 8., Leo XIII., 1910

Sv. 1: 1878 – 1882. Sv. 2: 1883 – 1887. Sv. 3: 1887 – 1889. Sv. 4: 1890 – 1891. Sv. 5: 1891 – 1894. Sv. 6: 1894 – 1897. Sv. 7: 1898 – 1900. Sv. 8: 1901 – 1903. Tím je podstatné dílo tohoto velkého papeže kompletní.
Ke každému zde uvedenému latinskému svazku je připojen postupně doplňovaný svazek českých překladů. Víte-li o vydání českého překladu některého dokumentu, prosíme o jeho zaslání nebo alespoň o informaci – mnohé české překlady vycházely v časopisech.

Přehled stručný dějepisu církevního vikariatu hrabství Kladského, kterýž Vysoceurozený, Nejdůstojnější Pán, Pan Kníže Arcibiskup Aloys Josef, svobodný Pán z Šrenku na Nocinku a Egmantinku v roce letošním visitoval., Schrenk Alois Josef, kníže, 1846

ČKD 1846, č. 2, str. 369 – 393.

Vyloučení sportovců Ruska z olympijských her v Jinžní Koreji, Bach Thomas, 2017

Dokument z 5. 12. 2017 v češtině patrně dosud neexistuje (za příp. překlad děkujeme), přinášíme jej v ruštině a v angličtině. Rusko jako zcela svobodná země samozřejmě ponechává na každém svém občanovi-sportovci, zda se nechá Západem finančně dopovat, shrbí se a za vyhlášených, v dosavadní historii unikátních, urážlivých až sprostých podmínek do Pchjongčchangu pojede.

Českoslovenští katolíci a škola. Pastýřský list československých biskupů., Kordač František Xaver, Stojan Antonín Cyril aj. red., 1921

23. 11. 1921.